TUBI no MEO Kanal
Koniec reportażu?!
O zagrożeniach istnienia reportażu jako gatunku, o trudnościach z jego zdefiniowaniem oraz o próbach poszukiwania nowych form dyskutowali podczas konferencji „Krajobraz po reportażu” tacy dziennikarze jak: Marek Miller, Lidia Ostałowska, Jerzy Haszczyński, Filip Springer, Jędrzej Morawiecki czy reżyser Leszek Dawid. Starali się odpowiedzieć na pytanie: czy zbliża się kres reportażu?
Por: Monika Tomaszewska e Alena Chajko e Agnieszka Bowszewicz
Em: Quinta, 25 de Abril de 2013

 "Jeśli nie chcesz skłamać - napisz reportaż", powiedział prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski(UWr), otwierając  konferencję pt. Krajobraz po reportażu w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Jako pierwszy wystąpił profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. medioznawca i literaturoznawca Kazimierz Wolny – Zmorzyński . Przypomniał jakie są wyznaczniki reportażu, podstawowe określenia, oraz przedstawił strukturę tej formy dziennikarskiej.

Jako drugi zabrał głos polski reporter Marek Miller który zwrócił uwagę na to, że o treści reportażu decydują czytelnicy, ponieważ mówi on  wyłącznie o zdarzeniach, które są ważne dla społeczeństwa. W założonym przez dziennikarza Laboratorium Reportażu, , trwają poszukiwania nowych form dokumentu i jego nowych ścieżek rozwoju.

Następny wystąpił polski dziennikarz, reporter, szef działu zagranicznego „Rzeczpospolitej” Jerzy Haszczyński, który mówił o zbliżającym się końcu reportażu prasowego. Stwierdził, że można dziś mówić o "nieboszczyku" reportażu.

Po krótkiej przerwie na kawę głos zabrała Lidia Ostałowska, która w oparciu o własne doświadczenie w „Gazecie Wyborczej” opowiadała o pieniądzach, które blokują lub dają możliwość swobodnego rozwoju reporterom. Przytoczyła taki przykład: „Wcześniej starczyło napisać jeden reportaż w miesiąc, aby przeżyć ten cały miesiąc. Obecnie trzeba pisać dużo tekstów, aby jakoś przetrwać”.

Inny temat na konferencji poruszył polski reżyser filmowy Leszek Dawid(autor filmu „Jesteś Bogiem”). Komentując konkluzję Haszczyńskiego, powiedział: "Po śmierci też coś jest, prawdopodobnie dalej się żyje”.( o reportażu).Opowiadał o dokumencie, o powiązaniu tego gatunku z reportażem, gdyż to własnie tekst z "Gazety Wyborczej" stał się podsfawą filmu „Jesteś Bogiem”.

Maciej Skawiński i Jędrzej Morawiecki reporterzy-buntownicy znaleźli metody dotarcia do czytelnika, przedstawili swój sposób na odnowę reportażu. Czując, że odbierają im wolność w tworzeniu tekstów, w 2002 r. założyli Dziennikarzy Wędrownych . Na swoim portalu opowiadają o życiu codziennym, bliskim zwykłemu człowiekowi.

Ostatni przemówił polski fotoreporter i dziennikarz Filip Springer. Opowiedział o reportażu i multimediach oraz  o tym, że nie należy łączyć  pracy reportera, fotografa, radiowca i filmowca, ponieważ: „Nie spotkałem żadnego reportera, któremu na raz udawało się wszystko robić...”

Pierwszy dzień konferencji zakończył sie panelem dyskusyjnym. Uczestnicy rozważali nad pytaniem: „Czego chcemy lub nie chcemy od reportażu?” Drugi dzień „Krajobrazu po reportażu” poprowadzili gości zagraniczni z Rosji( dr Wiktor Chrul i dr M. Akinina),Portugalii( prof. João Canavilhas), Hiszpanii(prof. Carlos Eias).

OpçõesSubmeta o seu comentário:

Insira o seu email:

A publicação do comentário fica condicionada à verificação da existência do endereço de correio electrónico.

 

WebJornal Online - Journalism Workshop
2020 © Todos os direitos reservados [all rights reserved] LabCom/UBI